خدمات شرکت حمل و نقل داخلی صنایع

  • حمل کانتینر  به صورت رفت و برگشت از مبدا بندرعباس
  • حمل کالای بسته بندی شده آهن آلات از مبادی تهران،بندرعباس،بندر انزلی
  • حمل کالای های فله با تریلی کمپرسی(سنگ آهن،خاک،گندم،کود و ….)
  • حمل شهری و بین شهری خودرو سواری با استفاده از تریلی سواری کش
  • حمل بدنه خام و رنگ شده خودرو سواری با تریلی مخصوص بدنه کش به شهرستان و کشور های همسایه
  • حمل شهری محمولات کارخانجات خودرو سازی با استفاده از کامیونت و کامیون