از تماس شما {نام و نام خانوادگی (نام):۱.۳} با شرکت حمل و نقل داخلی صنایع سپاسگزاریم! به زودی از تیم کارشناسان شرکت حمل و نقل صنایع با شما تماس می گیریم. با احترام   شرکت حمل و نقل داخلی صنایع - ایران-لوگو۲۰۲۳-